THE BEST OF

BLACK GINGER

"กระชายดำที่ดีที่สุด"

  จาก HIPRO
          สุดยอดสมุนไพรไทย หนึ่งเดียวในโลก จากหลักฐานที่มีพบว่ากระชายดำในโลกนี้มีพบเพียงแค่ในประเทศไทย กับ สปป.ลาว เท่านั้น แต่ทว่าสายพันธ์ที่ดีที่สุดที่ประเทศไทย สายพันธุ์ที่ดีที่สุดคือกระชายดำพันธุ์สีเข้ม (ม่วงเข้ม-ดำ) เป็นพืชสมุนไพร มีลักษณะเป็นหัว อยู่ในตระกูลวงศ์เดียวกับขิง แต่มีเนื้อในสีม่วงจนถึงสีดำเข้ม การเพาะปลูกกระชายดำพบว่ามีความยากถึงยากมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ได้คุณภาพกระชายดำที่มีตัวยา สารสำคัญสมบูรณ์ที่สุดต้องเริ่มจากพื้นที่เพาะปลูกต้องเป็นดินที่มีคุณภาพแร่ธาตุสมบูรณ์

Black Ginger and Leaves  (Copyright by H

THE BEST OF BLACK GINGER

THE BEST OF BLACK GINGER

Farm Area-01.png

โดยส่วนมากจะต้องเป็นดินภูเขา และเป็นดินใหม่ที่ไม่เคยผ่านการเพาะปลูกมาก่อน อยู่ในระดับความสูงที่เหมาะสม ไม่ต่ำกว่า 600 เมตรเหนือน้ำทะเลขึ้นไป อากาศสะอาด และต้องไม่เย็นหรือร้อนจนเกินไปอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม น้ำโดยหลักจะใช้น้ำจากฝนที่ตกตามฤดูกาล กระชายดำปลูกได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

และกระชายดำที่ดีจะต้องมีอายุเก็บเกี่ยวที่ 9-12 เดือนขึ้นไป 

AMO58910-2.png

กระชายดำ สายพันธุ์ดี ต้องดำหรือม่วง ? 

          ชื่อเรียก กระชายดำ ทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าจะต้องมีสีดำ ก็คงเป็นอีกหนึ่งความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกระชายดำมาโดยตลอดมาเลยก็ว่าได้ ที่ว่ากระชายดำที่ดีต้องมีสีดำเท่านั้น 
กระชายดำที่พบได้ทั่วไปนั้นมีสีม่วงอ่อนจนถึงม่วงเข้ม (บางคนก็เรียกว่าสีน้ำเงินอ่อน-น้ำเงินเข้ม) บางสายพันธุ์มีสีน้ำตาลอ่อน แบ่งแยกตามสายพันธุ์ได้ยังไม่ชัดเจน และพบว่าชื่อเรียกตามพื้นที่การปลูกเป็นส่วนใหญ่ เช่น พันธุ์เข็กน้อย ร่มเกล้า เชียงใหม่ นาแห้ว รวมแล้วมากกว่า 10 สายพันธุ์ 

Shade of Black Ginger-01.png

ไฮโปร คัดเลือกกระชายดำเพียงสายพันธุ์เดียว

ที่มีสรรพคุณดีที่สุดคือสายพันธุ์ที่มีลักษณะสีม่วงเข้ม

          ที่ผ่านจากการรวบรวมผลวิจัยพบแล้วว่ากระชายดำที่ดีที่สุดต้องมีสี ม่วงเข้ม และมีสายพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจง ยิ่งเข้มมากยิ่งมีสาระสำคัญมาก ส่วนกระชายดำสีดำ คือกระชายดำที่ผ่านการต้มหรือนึ่ง ด้วยการผ่านกระบวนการที่ไม่ใช่ธรรมชาติ โดยสาเหตุเริ่มมาจากเพราะว่าเมื่อสมัยก่อน ต่างชาตินิยมมาซื้อวัตถุดิบสมุนไพรจากประเทศไทย ถือตำรายาสมุนไพรไทยมา รู้จักสมุนไพรไทยพื้นบ้านดีกว่าเราคนไทยเอง แต่ด้วยกระชายดำเอง มีต้นกำเนิดในประเทศไทย โดยมีชาวม้งเป็นผู้ปลูกและถือเป็นสมุนไพรตำรับคู่บ้านของชาวม้งเลยก็ว่าได้ เพราะด้วยสรรพคุณกระชายดำที่ออกฤทธิ์ให้กำลัง พลัง แก้โรคต่างๆ จึงไม่แปลกใจที่ทำไมคนม้งเหล่านี้จึงต้องหวงแหนสิ่งที่พวกเขามี จึงทำการต้มหรือนึ่งกระชายดำเพื่อไม่ให้ต่างชาติหรือผู้เข้ามาซื้อไปแปรรูปสามารถนำไปปลูกต่อยังถิ่นอื่นได้ 

สารสำคัญ คือ สาร 5,7-Dimethoxyflavone กับ FLAVONOID และ Glycine


- สร้างระบบหมุนเวียนเลือดให้สมดุล
- บำรุงฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายได้อย่างสมบูรณ์
- ให้พลังงาน และบำรุงซ่อมแซมกล้ามเนื้อ 
- ลดระดับน้ำตาลในเลือด
- ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย หลับลึก

เป็นพืชสมุนไพรสามารถออกฤทธ์ต่อร่างกายมนุษย์ได้อย่างเห็นผลเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างมาก เป็นที่ยอมรับในสรรพคุณจากโรงงานผลิตยา และอาหารเสริมจากนานาประเทศ โดยส่วนใหญ่นิยมใช้สกัดและนำไปแปรรูปใช้ทำ อาหารเสริมนักกีฬา อาหารเสริมให้กับคนที่มีปัญหาสุขภาพทางเลือด 

57-dimethoxyflavone.png
Brand Color BG.jpg
1/3

THE BEST OF BLACK GINGER

กระชายดำ ไฮโปร © Copyright by HiPRO (ห้า

1 of 12

คัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุด

จากทั้งหมด 12 สายพันธุ์

5,7-DMF

สารสำคัญช่วยออกฤทธิ์

ในกระบวนการฟื้นฟูร่างกาย

20+ Country

ได้รับการยอมรับในนานาประเทศ

ส่งออกแล้วมากกว่า 20 ประเทศ

THE BEST OF

BLACK GINGER

คัดสรรกระชายดำสายพันธุ์ที่ดีที่สุด เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพเครื่องดื่ม

นวัตกรรมเฉพาะจาก HIPRO ที่จะให้คุณได้รับคุณประโยชน์สูงสุดจากกระชายดำ